Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
Stawo
A A A

Gotowe zestawy chemikaliów konfekcjonowanych

Nowoczesny fotoamator decydując się na samodzielnią obróbkę,; negatywu i pozytywu ma przed sobą, jeśli chodzi o chemiczną stronę zagadnienia, dwie możliwości: zakupić odpowiednie substancje - wywoływacze, utrwalacze itd, w formie dozowanej i konfekcjonowanej fabrycznie, przeznaczone do rozpuszczenia w określonej przepisem ilości wody przegotowa­nej i ostudzonej do temperatury wskazanej, sporządzić samodzielnie w domowej pracowni zestawy robocze potrzebnych roztworów według receptury rxxiręcznikowej lub przepisów fabrycznych, podanych w broszurach informacyjnych i reklamowanych przez wytwórnie materiałów światłoczułych (np. Foton, ORWO). Jeden i drugi sposób ma swoje zalety i wady, z tym, że samodzielnie zestawiają potrzebne roztwory raczej ci, którzy fotografują często, i to z reguły prawie amatorzy operujący dużymi formatami powiększeń. Koszt sporządzenia znacznej ilości roztworów, przede wszystkim wywoływacza, maleje niepomiernie w zestawieniu z kosztami tej samej ilości płynu przygotowanej z fabrycznie dozowanych i konfek­cjonowanych chemikaliów fotograficznych. Również wszelkiego ro­dzaju wzmacniacze, osłabiacze, kąpiele tonujące zestawione samo­dzielnie kosztują przy tej samej objętości końcowej czasem kilkakrot­nie taniej (np. wzmacniacz miedziowy). Nasi fotoamatorzy mają do dyspozycji, jeśli chodzi o krajowe wywoływacze fabryczne, wybór niezbyt wielki w zestawieniu z wy­twórniami obcymi. Te konfekcjonowane chemikalia oznaczone na­zwami słownymi, czasem symbolami literowymi i liczbowymi (produk­ty ORWO), można nabyć w sklepach przede wszystkim Foto-Optyki i chemicznych. Formy opakowania, ich wielkość są różne, zwykle pakowane są w miękką folię, zabezpieczającą substancje składowe przed wilgocią i szybkim utlenieniem. Rolki filmów dostępne są również w niektórych kioskach Ruchu (uwaga na termin gwarancyj­ny). Papiery kupujemy tylko w sklepach branży fotograficznej lub prowadzących ten dział sprzedaży. Składniki wywoływacza, utrwala­cza (tiosiarczan sodowy) w większych ilościach, w stanie świeżym, dobrze przechowywane, kupimy w sklepach chemicznych. Niezależnie od chemikaliów w fabrycznych opakowaniach, prze­znaczonych do rozcieńczenia wodą wg przepisu - wytwórnie opraco­wały do swoich produktów (błon, papierów) recepturę wywoływaczy najbardziej przydatnych, godnych polecenia, bo wypróbowanych w la­boratoriach przyfabrycznych. Ale fotoamator nie musi wszystkich rekomendowanych recept znać na pamięć. Dobrze jednak będzie, gdy eksperymentując pozna ich właściwości w praktyce własnej, decydując się ostatecznie na najbardziej jego zdaniem przydatne, które będzie stosować stale. Zapewni sobie przez to stabilność w pracy, powtarzal­ność wyników, a opanowawszy pewne subtelności ich działania w od­niesieniu do określonych prac fotograficznych - uniknie przykrych zawsze, czasem nieodwracalnych skutków pomyłek, mających swe źródło w użyciu wywoływaczy nie wypróbowanych uprzednio, kupio­nych np. dlatego, że innych, znanych, chwilowo sklep nie posiada. Dlatego wcześniej czy później zajdzie naturalna konieczność rozbudo­wania części chemicznej pracowni, opanowywania nowych, ciekawych metod obróbki materiałów światłoczułych, bardziej przydatnych do określonych prac twórczych (np. przy tzw. technikach specjalnych -izohelii, pseudosolaryzacji, technikach tonorozdzielczych o efekcie graficznym, wtórniku itd.).