Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
etnobazar.pl
A A A

Kilka praktycznych porad

Przed przystąpieniem do obróbki chemicznej materiałów św czułych kuwety, tanki i koreksy ustawiamy w kolejności okres poszczególnymi zabiegami, a więc: najpierw wywoływacz, p woda do płukania pośredniego lub przerywacza (zakwaszona k przerywająca), utrwalacz i woda do płukania ostatecznego. Poni dobre wypłukanie negatywu, a potem pozytywu, decyduje o trwałości, założymy na kran kawałek węża gumowego, ułatwiając zabieg płukania. Jeśli wywołujemy błony zwojowe i filmy w koreks odmierzone ilości potrzebnych kąpieli przygotowujemy w duż, zlewkach (naczyniach szklanych używanych w laboratoriach chemii nych) lub butelkach o szyjkach z szerokim otworem, posługując lejkami szklanymi, oddzielnymi dla kolejnych kąpieli. Przy pra uważamy, aby płyny z naczyń umieszczonych na stole zbyt blisko sieb nie uległy w czasie przelewania przypadkowemu pomieszaniu. Wyw ływacz zatruty kwaśnym utrwalaczem nie nadaje się do użytku. Jeś w przechowywanym do dalszego użytku wywoływaczu lub utrwalacz na dnie naczynia wytworzy się osad - nie mącimy płynu, lecz zlewam gb ostrożnie. Przed powtórnym nalaniem płynu butelkę przepłukuje­my wodą dla usunięcia tego nierozpuszczalnego osadu. Jeśli nie zastosujemy się do tej dobrej rady, negatywom grozi zarysowanie emulsji, szczególnie przy wywoływaniu w koreksie. Wywołane błony płaskie i filmy suszymy poza ciemnią, w pomieszczeniu o zamkniętych oknach, starając się chronić je od kurzu i owadów. Błony zwojowe i małoobrazkowe wieszamy przy pomocy uchwytów na sznurkach, przeciągniętych w pokoju (najlepiej do tego celu nadaje się cienka linka rybacka). W sprzedaży znajdują się klamerki z masy plastycznej do suszenia bielizny, które nadają się doskonale do tych celów. Przyspieszone suszenie negatywów przez podgrzewanie (np. przy pomocy suszarki do włosów) nie jest wskazane, grozi spłynięciem emulsji. Jeśli jednak zdecydujemy się na ten ryzykowny zabieg -strumień ciepłego powietrza kierujemy na emulsję, a nie na jej podłoże. Suszenie przyspieszone - nawet chłodnym strumieniem powietrza suszarki - naraża rozpulchnioną warstwę emulsji na zapyle­nie, widoczne dopiero jako białe punkty na ciemnym tle z chwilą powiększenia obrazu na rzutniku. Zalecane niekiedy suszenie przy­spieszone przez kąpiel negatywu w spirytusie może być stosowane do materiałów na podłożu szklanym. Zastosowane do błon powoduje często powstawanie białego nalotu w formie smug na emulsji i skręca­nie się celuloidowego podłoża filmu. Dlatego lepiej uzbroić się w derpliwość i nie stosować niepewnych z reguły sposobów przyspie­szonego suszenia negatywu. Butelki i słoiki z chemikaliami zaopatrzone w czytelne naklejki określające ich zawartość ustawiamy na półkach nad stołem robo­czym. Etykiety pokrywamy bezbarwnym lakierem nitro, aby uchronić je przed wilgocią i odklejeniem. Praktycznie jest też nad stołem roboczym przeznaczyć miejsce na najważniejsze recepty stosowanych wywoływaczy, gdy zestawia się je samodzielnie, pozwala to uniknąć szukania w podręcznikach w momencie najmniej do tego sposobnym. A ufając pamięci łatwo o nieodwracalną pomyłkę. Gotowe ładunki chemikaliów, tzw. dozowanych, zakupionych w sklepach fotograficznych przechowujemy w szufladach stołu pod warunkiem, iż nie trzymamy w nich materiałów światioczułych - nie znoszą wzajemnego sąsiedztwa. Na półkach w pobliżu stołu laborato­ryjnego pomieścimy pozostały sprzęt ciemniowy: menzurki do odmie­rzania płynów, lejki, termometr, zapasowe taśmy koreksów, kopio-ramki i małe kuwety. Należy raz jeszcze przypomnieć, że: demnia jest tylko chwdowym azylem dla materiałów światłoczułych w okresie ich obróbki, a nie składem, powiększalnik i aparat fotograficzny boją się wilgoci i wyziewów ciemni, demnia ma swoje ściśle określone przeznaczenie. Normatywy chemikaliów i materiałów światłoczułych Gromadzenie materiałów światłoczułych i chemikaliów, służących do obróbki negatywu i pozytywu, w ilościach przekraczających wydat­nie normalne zużycie ich nie jest celowe. Materiały światłoczułe podlegają naturalnemu procesowi starzenia się i tracą bezpowrotnie swoje właściwości. Zakup błon, filmów i papierów światłoczułych powinien być no wany istotnym zapotrzebowaniem, różnym w poszczególnych por roku. Kupując odczynniki chemiczne trzeba kierować się proporcj w jakich będziemy je stosować. Reduktorów (substancji wywołuj cych) używamy w dawkach kilkadziesiąt razy mniejszych niż śrocbV konserwujących (siarczynu sodowego) lub przyspieszających (w— nów). Tak samo stosunkowo niewiele potrzebujemy środka klarują go (bromku potasowego). Miejmy to na uwadze przy zakupie. Papiery fotograficzne w poszczególnych gradacjach zakupimy w dług reguły: 3/s gradacji normalnej, xls gradacji miękkiej i Vs grada twardej. Produkowane są też papiery o gradacji specjalnej (pośrednie między miękką a normalną) i bardzo twardej, które również mogą b potrzebne do kopiowania słabych, niedowołanych lub zadymionych negatywów. Operowanie jedną gradacją papieru zawęża znacznie możliwości tonalnej interpretacji obrazu fotograficznego.