Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
Fotobudka Tarnów
dekoracje foto4u
A A A

Roztwór tonujący - Hol

Roztwór tonujący - Hol Zmienia on tonację obrazu pozytywowego na ciepłobrązową z natu­ralnej czarnobrunatnej właściwej papierom chlorobromosrebrowym. Nadaje się najlepiej do papierów Chlor B Foton. Trwały w koncentra­cji fabrycznej; po rozcieńczeniu traci swe właściwości po upływie ok. 24 godzin. Zwykle stosuje się rozcieńczenie wodą w stosunku: 1 część Tiolu na 9 części wody. Powiększenia (odbitki stykowe) powinny być intensywnie wywołane, bez śladu zadymienia, utrwalone w świeżym utrwalaczu, krótko płukane. Płukanie dokładne nie jest potrzebne przed zabiegiem tonowania. Uwaga: Dla informacji fotoamatora podajemy, iż barwienie (tonowanie) obrazu nie jest w żadnym razie regułą. Nie ratuje złych zdjęć, ubogich tematycznie lub źle skopiowa­nych czy powiększonych. Tylko niektóre tematy i treści prezentują się dobrze po dyskretnym zabarwieniu, czasem portret, słoneczny krajob­raz letni (nigdy zimowy). Zabarwienie jest jednym ze środków formal­nej interpretacji obrazu, używanym bardzo rzadko. Roztwór zwilżający - Fotonal Przez dodanie niewielkiej ilości Fotonalu (1 część na 200 ml wody) do ostatniej wody płuczkowej, zapobiegamy powstawaniu małych plam na negatywach przyspieszając ich suszenie. Fotonal jest szczegól­nie pożyteczny przy suszeniu papierów z silnym połyskiem (na szkle lub chromowanych blachach w suszarce elektrycznej). Zapobiega powstawaniu zacieków i matowych miejsc na lustrzanej powierzchni pozytywu, jednakowo błyszczącej, o co niełatwo przy suszeniu bez tego środka. Roztwór może być używany wielokrotnie, jeśli zanurzony w nim papier fotograficzny wykazuje lekką śliskość, a płyn spływa bez zacieków. Opakowanie: w butelkach o pojemności 250 ml i 1 litr płynu do przepisanego rozcieńczenia. Odpowiednikiem krajowego Fotonalu jest Filpon - ORWO Netz/ mittel F 905 - substancja powierzchniowo czynna (zwilżacz) o tych samych właściwościach. Przerywacz Foton Kąpiel przerywająca (międzyoperacyjna) stosowana dla natych­miastowego zahamowania dalszego wywoływania negatywu lub po­zytywu wg przepisu fabrycznego Foton ma skład: Ponieważ wiele substancji chemicznych używanych w fotografii trucizny - należy się z nimi obchodzić ostrożnie i przechowywać p zamknięciem, gdyż bierzemy za nie całkowitą odpowiedzialnoś Szczelnie zakorkowane butelki i słoiki powinny być zaopatrzon ostrzegawczym napisem i znakiem trupiej główki. W bardzo szczel nych opakowaniach należy przechowywać wszystkie substancje redu kujące, a ponadto kwas siarkowy, solny, octowy (butelki z korkie szklanym), amoniak, formalinę, kwaśny siarczyn sodowy, nadsiarcz' amonowy, siarczek sodowy, siarczyn sodowy (butelki z korkie szklanym lub gumowym). Wodorodenki sodowy i potasowy, a także węglany tych metali przechowujemy w słoikach z korkami gumowymi, ponieważ szklane zakleszczają się. Składniki zastępcze w recepturze fotograficznej Niektóre substancje podane w recepturach można zastąpić innymi. Nie można jednak w żadnym razie bez zmiany własności roztworu wywołującego zastępować wodorotlenków węglanami i odwrotnie. Substancję klarującą - bromek potasowy możemy zastąpić bromkiem sodowym, ale nie bromkiem amonowym. Również ałun potasowy, występujący w utrwalaczu garbującym możemy zastąpić ałunem glino­wym. Natomiast wszystkie kąpiele osłabiające i wzmacniające, stoso­wane w laboratorium fotoamatora przy obróbce negatywu muszą być zestawione zgodnie z recepturą. Odstępstwa spowodują, iż wynik zabiegu będzie problematyczny. Z powodzeniem można zastąpić siarczyn sodowy bezwodny siarczynem sodowym krystalicznym, ale należy go użyć w podwójnej ilości. Węglan sodowy bezwodny może zastąpić węglan sodowy krystaliczny (mnożnik 2,7). Tiosiarczan sodo­wy bezwodny może być użyty zamiast krystalicznego (mnożnik 0,64). Jeśli użyjemy esencji octowej 80%, zamiast kwasu octowego 98%, mnożnik wyniesie 1,22. Oczyszczanie rąk i misek Jeżeli przy pracy w ciemni palce pożółkną od wywoływacza, usunie­my to zabarwienie zanurzając ręce do kąpieli z nadmanganianem potasowym wg przepisu: Woda Nadmanganian potasowy Kwas siarkowy 500 ml Ig 4 ml W tej kąpieli palce zrobią się jeszcze bardziej brunatne. Wtedy nurzamy ręce do kuwety z kwaśnym utrwalaczem, a następnie do jdy z mydłem. Kuwety fotograficzne w czasie używania pokrywają się trudno oywalnym osadem. Można go usunąć rozcieńczonym kwasem sol-rm lub płynem silnie żrącym sporządzonym wg przepisu: Woda Dwuchromian potasowy Kwas siarkowy 500 ml 25 g 20 g Przypominamy, iż kwas należy wlewać do wody, a nie odwrotnie. Czynność tę należy wykonywać bardzo ostrożnie. Kto często pracuje w ciemni, zaopatrzy się niewątpliwie w praktycz­ny fartuch z miękkiego plastyku, chroniący odzież przed zaplamie-niem. Fartuch z materiału najpraktyczniejszy jest w kolorze brą­zowym. Aby zabezpieczyć się przed rozlewaniem płynów, co kończy się zawsze zaplamicniem, dobrze jest w czasie obróbki materiałów umieś­cić kuwety w większych miskach - np. kuwetę 9x12 cm w misce 18x24 cm.